Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr decyzji, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018r.

Rejestr decyzji, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018r. w związku z art. 546 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566) dot. decyzji wydanych na podstawie art.50 i 59 ustawy zmienianej w art. 497 dotyczące nieruchomości lub jej części znajdującej się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt. 2 lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej):

1. Decyzje wydane przez Dyrektora Biura Rozwoju Miasta Przemyśla w okresie od 1 czerwca 2015r. do 31 grudnia 2017r.

PDFdec wz w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i 50 m od stopy wału-2.pdf (58,10KB) ,
 

2. Decyzje wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla w okresie od 9.12.2003r. do 1 czerwca 2015r.

PDFdecyzje o wz w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.pdf (219,82KB) ,
PDFdecyzje o wz w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego.pdf (48,79KB) .