Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nazwa rejestru: 

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz krajowym i wojewódzkim.

 

Podstawa prawna prowadzenia i udostępniania rejestru:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Rejestr prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla od dnia 1 czerwca 2015 roku (na podstawie Uchwały Nr 80/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, poz. 1546 z dnia 11 maja 2015 r. z późniejszymi zmianami):

- wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym od 1 czerwca 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r,  PDFrejestr dec cp rok 2015.pdf (75,42KB) ,

- wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r,  PDFrejestr dec cp rok 2016.pdf (60,57KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2017r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2017.pdf (368,80KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2017.pdf (51,10KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartał 2017.pdf (49,60KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartał 2017.pdf (55,10KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2018r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2018.pdf (62,64KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2018.pdf (63,53KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartał 2018.pdf (62,35KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartał 2018.pdf (43,01KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2019r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2019.pdf (58,14KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2019.pdf (52,76KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartał 2019.pdf (61,29KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartał 2019.pdf (56,22KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2020r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2020.pdf (79,72KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2020.pdf (68,45KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartał 2020.pdf (84,32KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartał 2020.pdf (52,60KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2021r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2021.pdf (84,59KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2021.pdf (72,16KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartał 2021.pdf (77,33KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartał 2021.pdf (77,89KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2022r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2022.pdf (43,70KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2022.pdf (51,68KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartal 2022.pdf (43,63KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartal 2022.pdf (49,28KB) ,

- wydane decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z rozbiciem na kwartały 2023r.
PDFrejestr dec cp I kwartał 2023.pdf (39,75KB) ,
PDFrejestr dec cp II kwartał 2023.pdf (40,20KB) ,
PDFrejestr dec cp III kwartał 2023.pdf (112,06KB) ,
PDFrejestr dec cp IV kwartał 2023.pdf (99,69KB) .
 

Od dnia 1 czerwca 2015 do 31.12.2015r. nie wydano na terenie miasta Przemyśla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.

Od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r. nie wydano na terenie miasta Przemyśla decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim.