Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wnioski

Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla realizuje określone ustawami zadania własne gminy w zakresie polityki przestrzennej miasta Przemyśla.

 

Poniżej publikujemy wnioski:

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

wersja edytowalna:  https://www.gov.pl/attachment/299cb8bc-35f6-4677-b37d-4280ef0b822d

wersja do wydruku:  https://www.gov.pl/attachment/75730860-1e68-45b1-9efe-05685f92a7f2

Wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

2. Wniosek o przeniesienie decyzji: DOCXwniosek o przeniesienie decyzji.docx (19,25KB)

 

3. Wnioski o wydanie zaświadczenia:

o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: DOCXwniosek_zaswiadczenie_z_mpzp.docx (25,32KB)

o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: DOCXwniosek_zaswiadczenie_studium.docx (25,33KB)

o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy i decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego: DOCXwniosek_zaswiadczenie_decwzicp.docx (25,32KB)

o objęciu obszarem rewitalizacji oraz objęciu obszarem specjalnej strefy rewitalizacji: DOCXwniosek_zaswiadczenie_o rewitalizacji.docx (25,36KB)

 

4. Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu:

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: DOCXwniosek_wypis_i_wyrys_z_mpzp.docx (24,61KB)

ze  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego: DOCXwniosek_wypis_i_wyrys_ze_studium.docx (24,80KB)

 

5. Wnioski pozostałe:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U z 2023 r. poz. 2509), zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie wniosków/uwag dotyczących aktu planowania przestrzennego na Formularzu, korzystając z poniżej zamieszczonego do pobrania wzoru:

PDFwniosek do pobrania.pdf (173,58KB)

Jest to wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzony na jednym druku obowiązujący od 28.11.2023r.

Przykłady wypełnionego formularza oraz materiały instruktażowe znajdują się pod linkiem: 

https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego-juz-obowiazuje

na stronie internetowej Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Planowania Przestrzennego.