Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr Planu Ogólnego Gminy

Nazwa rejestru: "Rejestr Planu Ogólnego Gminy"

Rejestr prowadzony przez Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla

Podstawa prawna prowadzenia i udostępniania rejestru: art. 13i ust.3. pkt. 3 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)

 

ETAPY PRAC


Etap 1: przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego

Nazwa dokumentu:

data podjęcia Uchwały: 22 marca 2024r.

Uchwała Nr 61/2024 Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego

scan uchwały: PDFuchwała 61.2024.pdf (191,16KB)

link do uchwały: https://bip.przemysl.pl/72515/3898/uchwala-nr-612024-rady-miejskiej-w-przemyslu-z-dnia-22-marca-2024-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadzenia-planu-ogolnego.html

APP: GMLAPP_POG.gml (52,81KB)  , XADESAPP_POG.gml.xades (60,39KB)

Zbiór APP: GMLzbiór_app_pog.gml (52,81KB)  , XADESzbiór_app_pog.gml.xades (60,36KB)
 


Zainteresowani mogą składać wnioski do planu ogólnego w formie papierowej - osobiście w Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla lub listownie na adres ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, lub w formie elektronicznej - za pomocą poczty elektronicznej (na adres: brmprzemysl@brmprzemysl.pl) lub platformy ePUAP w terminie do dnia 31 maja 2024r.

link do ogłoszenia: PDFBIP.pdf (958,64KB)

link do elektronicznego wniosku: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/formularz-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego