Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA W SPRAWIE PRAWA PIERWOKUPU W OBSZARZE REWITALIZACJI

INFORMACJA W SPRAWIE
PRAWA PIERWOKUPU W OBSZARZE REWITALIZACJI


W związku z licznymi zapytaniami w sprawie prawa pierwokupu przysługującego gminie do nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji wyjaśniam, że Rada Miejska w Przemyślu:

  • nie podjęła  uchwały, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
  • nie podjęła uchwały, w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Podstawa prawna:
art. 8, art. 11 ust. 5 pkt 1 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późniejszymi zmianami).

 


Wydanie zaświadczenia:
od 1 stycznia 2024r. zaświadczenie w tej sprawie można uzyskać w Biurze Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl, po  uiszczeniu opłaty skarbowej 17 zł

wniosek o wydanie zaświadczenia: DOCXwniosek_zaswiadczenie_o rewitalizacji.docx (25,36KB)
 

scan informacji Prezydenta Miasta Przemyśla:  PDFInformacja Prezydenta dot. rewitalizacji.pdf (397,33KB)